ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > K2[Sn(OH)6]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: K2[Sn(OH)6]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • K - draslík (I)
  • Sn - cín (IV, II)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

K2[Sn(OH(I))6]
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

K2[Sn(O(-II)H(I))6]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . ( +1 . (IV) +6 . ( +1 . (-II) +1 . (I))) = 0

K2(I)[Sn(IV)(O(-II)H(I))6]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova cín. Přídavné jméno bude tvořeno od slova draslík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • OH - hydroxo
Výsledek:zobraz odpověď
K2(I)[Sn(IV)(O(-II)H(I))6]hexahydroxocíničitan drasel
Název podle pedagoga:hexahydroxocíničitan draselný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".