ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > K2B4O7


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: K2B4O7

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • K - draslík (I)
  • B - bor (III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

K2B4O7(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +4 . (III) +7 . (-II) = 0

K2(I)B4(III)O7(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova bor. Přídavné jméno bude tvořeno od slova draslík. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo B je III, přípona bude -itan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo K je I, přípona bude -ný

Určení předpony (počet centrálního prvku):zobraz odpověď

Protože počet centrálních atomů je: 4, přidáme předponu "tetra".

Výsledek:zobraz odpověď
K2(I)B4(III)O7(-II)tetraboritan drasel
Název podle pedagoga:tetraboritan didraselný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".