ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > KH


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: KH

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • K - draslík (I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

KH(-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-I) = 0

K(I)H(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AHy, event. AxHy. Na prvním místě není prvek ze III. - VI. skupiny, ale K - jedná se o hydrid: hydrid <jaký?>
Výsledek:zobraz odpověď
K(I)H(-I)hydrid drasel
Název podle pedagoga:hydrid draselný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".