ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > KHSO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: KHSO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • K - draslík (I)
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

KH(I)SO4
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

KH(I)SO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (I) +1 . (VI) +4 . (-II) = 0

K(I)H(I)S(VI)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeHxXyOz - hydrogen sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. <sůl?> <jaká?>
Určení předpony (počet vodíků):zobraz odpověď

Protože počet vodíků je: 1, přidáme předponu "hydrogen".

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo K je I, přípona bude -ný

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Výsledek:zobraz odpověď
K(I)H(I)S(VI)O4(-II)hydrogensíran drasel
Název podle pedagoga:hydrogensíran draselný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".