ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HgO


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HgO

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Hg - rtuť (II, I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

HgO(II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (II) = 0

Hg(II)O(II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Hg - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Hg je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Hg(II)O(II)oxid rtuťnatý
Název podle pedagoga:oxid rtuťnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".