ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H6TeO6


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H6TeO6

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • Te - tellur (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H6(I)TeO6
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H6(I)TeO6(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+6 . (I) +1 . (VI) +6 . (-II) = 0

H6(I)Te(VI)O6(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOy, event. HxMeyOz - kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova tellur. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo Te je VI, přípona bude -ová

Výsledek:zobraz odpověď
H6(I)Te(VI)O6(-II)kyselina tellurová
Název podle pedagoga:kyselina hexaoxotellurová
Určení předpony:zobraz odpověď
Mohou existovat i další kyseliny, proto je vhodné uvést pomocí předpony počet vodíků nebo kyslíků. kyselina hexahydrogentellurová
Název podle pedagoga:kyselina hexaoxotellurová

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".