ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H3O+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H3O+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
1 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • H - vodík (I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H3(I)O+
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H3(I)O(-II)+
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . (-II) = 1

H3(I)O(-II)+
Výsledek:zobraz odpověď
Triviální název: kation oxoniový
Název podle pedagoga:kation oxoniový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".