ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H3AsO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H3AsO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • As - arsen (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H3(I)AsO4
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H3(I)AsO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . (V) +4 . (-II) = 0

H3(I)As(V)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOy, event. HxMeyOz - kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova arsen. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo As je V, přípona bude -ičná nebo -ečná

Výsledek:zobraz odpověď
H3(I)As(V)O4(-II)kyselina arseničná
Název podle pedagoga:kyselina arseničná
Určení předpony:zobraz odpověď
Mohou existovat i další kyseliny, proto je vhodné uvést pomocí předpony počet vodíků nebo kyslíků. Tato forma kyseliny je však tak běžná, že předpona se běžně vynechává. kyselina trihydrogenarseničná
Název podle pedagoga:kyselina arseničná

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".