ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2[PtCl6]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2[PtCl6]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • Pt - platina (VI, V, IV, II, 0)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)[PtCl6]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . ( +1 . (IV) +6 . (-I)) = 0

H2(I)[Pt(IV)Cl6(-I)]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeXy, kde X <> O - substituovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova platina. Bude mít předponu odvozenou od chlor. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo Pt je IV, přípona bude -ičitá

Výsledek:zobraz odpověď
H2(I)[Pt(IV)Cl6(-I)]kyselina hexachloroplatičitá
Název podle pedagoga:kyselina hexachloroplatičitá

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".