ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2SiF6


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2SiF6

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)SiF6
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (IV) +6 . (-I) = 0

H2(I)Si(IV)F6(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeXy, kde X <> O - substituovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova křemík. Bude mít předponu odvozenou od fluor. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo Si je IV, přípona bude -ičitá

Výsledek:zobraz odpověď
H2(I)Si(IV)F6(-I)kyselina hexafluorokřemičitá
Název podle pedagoga:kyselina hexafluorokřemičitá

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".