ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2SeO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2SeO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • Se - selen (VI, IV, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)SeO4
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H2(I)SeO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (VI) +4 . (-II) = 0

H2(I)Se(VI)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOy, event. HxMeyOz - kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova selen. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo Se je VI, přípona bude -ová

Výsledek:zobraz odpověď
H2(I)Se(VI)O4(-II)kyselina selenová
Název podle pedagoga:kyselina selenová

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".