ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2S2O6(O2)


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2S2O6(O2)

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)S2O6(O2)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H2(I)S2O6(-II)(O2(-I))
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +2 . (VI) +6 . (-II) +1 . ( +2 . (-I)) = 0

H2(I)S2(VI)O6(-II)(O2(-I))
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): síra (S)

Výsledek:zobraz odpověď
H2(I)S2(VI)O6(-II)(O2(-I))kyselina peroxodisírová
Název podle pedagoga:kyselina peroxodisírová

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".