ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2IO63-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2IO63-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-3 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • I - jod (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)IO63-
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H2(I)IO6(-II)3-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (VII) +6 . (-II) = -3

H2(I)I(VII)O6(-II)3-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOyn- - částečně disociovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova jod.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo I je VII, přípona bude -istan

Výsledek:zobraz odpověď
H2(I)I(VII)O6(-II)3-anion dihydrogenjodistanový
Název podle pedagoga:anion dihydrogenjodistanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".