ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2C2O4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2C2O4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)C2O4
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H2(I)C2O4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +2 . (III) +4 . (-II) = 0

H2(I)C2(III)O4(-II)
Výsledek:zobraz odpověď
Název z organické chemie: kyselina šťavelová
Název podle pedagoga:kyselina šťavelová

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".