ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H[BF4]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H[BF4]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • B - bor (III)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)[BF4]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . ( +1 . (III) +4 . (-I)) = 0

H(I)[B(III)F4(-I)]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeXy, kde X <> O - substituovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova bor. Bude mít předponu odvozenou od fluor. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo B je III, přípona bude -itá

Výsledek:zobraz odpověď
H(I)[B(III)F4(-I)]kyselina tetrafluoroboritá
Název podle pedagoga:kyselina tetrafluoroboritá

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".