ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H[AuCl4]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H[AuCl4]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • Au - zlato (V, III, II, I)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)[AuCl4]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . ( +1 . (III) +4 . (-I)) = 0

H(I)[Au(III)Cl4(-I)]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeXy, kde X <> O - substituovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova zlato. Bude mít předponu odvozenou od chlor. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo Au je III, přípona bude -itá

Výsledek:zobraz odpověď
H(I)[Au(III)Cl4(-I)]kyselina tetrachlorozlatitá
Název podle pedagoga:kyselina tetrachlorozlatitá

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".