ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 1
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(0)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (0) = 0

H(0)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
A, event. An - prvek
Výsledek:zobraz odpověď
H(0)vodík
Název podle pedagoga:nativní vodík

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".