ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HS-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HS-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)S-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (VI) = -1

H(I)S(VI)-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeXyn-, kde X <> O - anion, pravděpodobně ze substituované kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova vodík. Substituce bude naznačena předponou pro síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo H je I, přípona bude -nan

Určení předpony substituentu:zobraz odpověď

Substituent S je indikován předponou "thio". Počet 1 vyjádříme předponou "".

thio-
Výsledek:zobraz odpověď
H(I)S(VI)-anion thiovodíknanový
Název podle pedagoga:anion hydrogensulfidový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".