ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HPO32-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HPO32-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)PO32-
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H(I)PO3(-II)2-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (III) +3 . (-II) = -2

H(I)P(III)O3(-II)2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOyn- - částečně disociovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova fosfor.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo P je III, přípona bude -itan

Výsledek:zobraz odpověď
H(I)P(III)O3(-II)2-anion hydrogenfosforitanový
Název podle pedagoga:anion hydrogenfosforitanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".