ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HCO2H


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HCO2H

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)CO2H(I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H(I)CO2(-II)H(I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (IV) +2 . (-II) +1 . (I) = 0

H(I)C(IV)O2(-II)H(I)

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".