ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HBO2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HBO2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • B - bor (III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)BO2
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H(I)BO2(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (III) +2 . (-II) = 0

H(I)B(III)O2(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOy, event. HxMeyOz - kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova bor. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo B je III, přípona bude -itá

Výsledek:zobraz odpověď
H(I)B(III)O2(-II)kyselina boritá
Název podle pedagoga:kyselina monohydrogenboritá

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".