ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Fe3+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Fe3+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
3 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 1
  • Fe - železo (VI, IV, V, III, II, I, 0, -I, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) = 3

Fe(III)3+
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
An+ - jednoprvkový kation. Přídavné jméno bude tvořeno od slova železo.
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Fe je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Fe(III)3+kation železitý
Název podle pedagoga:kation železitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".