ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Fe2+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Fe2+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
2 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 1
  • Fe - železo (VI, IV, V, III, II, I, 0, -I, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) = 2

Fe(II)2+
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
An+ - jednoprvkový kation. Přídavné jméno bude tvořeno od slova železo.
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Fe je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Fe(II)2+kation železnatý
Název podle pedagoga:kation železnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".