ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > FeSO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: FeSO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Fe - železo (VI, IV, V, III, II, I, 0, -I, -II)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

FeSO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (VI) +4 . (-II) = 0

Fe(II)S(VI)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. Přídavné jméno bude tvořeno od slova železo. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Fe je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Fe(II)S(VI)O4(-II)síran železnatý
Název podle pedagoga:síran železnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".