ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > FeCr2O4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: FeCr2O4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Fe - železo (VI, IV, V, III, II, I, 0, -I, -II)
  • Cr - chrom (VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

FeCr2O4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . (III) +4 . (-II) = 0

Fe(II)Cr2(III)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxByOz, event. AxBySz - směsný oxid/sulfid. Podstatné jméno bude tvořeno od slova kyslík. Přídavné jméno bude tvořeno od slov železo, chrom.
Výsledek:zobraz odpověď
Fe(II)Cr2(III)O4(-II)oxid železnato-chromitý
Název podle pedagoga:oxid železnato-dichromitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".