ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Cu2S


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Cu2S

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Cu - měď (IV, III, II, I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (-II) = 0

Cu2(I)S(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Cu - jedná se o: sulfid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cu je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Cu2(I)S(-II)sulfid měď
Název podle pedagoga:sulfid měďný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".