ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Cu


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Cu

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 1
  • Cu - měď (IV, III, II, I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (0) = 0

Cu(0)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
A, event. An - prvek
Výsledek:zobraz odpověď
Cu(0)měď
Název podle pedagoga:měď

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".