ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CuFeS2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CuFeS2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Cu - měď (IV, III, II, I)
  • Fe - železo (VI, IV, V, III, II, I, 0, -I, -II)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (II) +2 . (-II) = 0

Cu(II)Fe(II)S2(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxByOz, event. AxBySz - směsný oxid/sulfid. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. Přídavné jméno bude tvořeno od slov měď, železo.
Výsledek:zobraz odpověď
Cu(II)Fe(II)S2(-II)sulfid měďnato-železnatý
Název podle pedagoga:bis(sulfid) měďnato-železnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".