ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Cr3+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Cr3+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
3 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 1
  • Cr - chrom (VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) = 3

Cr(III)3+
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
An+ - jednoprvkový kation. Přídavné jméno bude tvořeno od slova chrom.
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cr je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Cr(III)3+kation chromitý
Název podle pedagoga:kation chromitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".