ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CoCo2O4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CoCo2O4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Co - kobalt (V, IV, III, II, I, 0, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

CoCo2O4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . (III) +4 . (-II) = 0

Co(II)Co2(III)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova kobalt. Přídavné jméno bude tvořeno od slova kobalt. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Co je III, přípona bude -itan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Co je II, přípona bude -natý

Určení předpony (počet centrálního prvku):zobraz odpověď

Protože počet centrálních atomů je: 2, přidáme předponu "di".

Výsledek:zobraz odpověď
Co(II)Co2(III)O4(-II)dikobaltitan kobaltnatý
Název podle pedagoga:oxid kobaltnato-kobaltitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".