ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Cl2O


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Cl2O

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Cl2O(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (-II) = 0

Cl2(I)O(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Cl - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cl je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Cl2(I)O(-II)oxid chlor
Název podle pedagoga:oxid chlorný

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".