ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > ClO2F


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: ClO2F

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

ClO2(-II)F
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (V) +2 . (-II) +1 . (-I) = 0

Cl(V)O2(-II)F(-I)
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): chlor (Cl)

Výsledek:zobraz odpověď
Cl(V)O2(-II)F(-I)oxid - fluorid chlorečný
Sloučeniny tohoto typu lze zapsat jako halogenidy kyselin, nebo halogenid-oxidy. Na zvoleném způsobu pak bude záviset pořadí aniontů ve vzorci a také vytvořený název. V tomto materiálu pro jednoduchost vytváříme všechny názvy jako halogenid-oxidy a ignorujeme pravidlo pro správné řazení aniontů ve vzorci.
Název podle pedagoga:fluorid kyseliny chlorečné

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".