ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > ClO-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: ClO-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

ClO(-II)-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-II) = -1

Cl(I)O(-II)-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova chlor.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cl je I, přípona bude -nan

Výsledek:zobraz odpověď
Cl(I)O(-II)-anion chlornanový
Název podle pedagoga:anion chlornanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".