ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > ClF3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: ClF3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +3 . (-I) = 0

Cl(III)F3(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova chlor (Cl)
fluorid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cl je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Cl(III)F3(-I)fluorid chloritý
Název podle pedagoga:fluorid chloritý

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".