ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Ca(ClO)2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Ca(ClO)2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Ca - vápník (II)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Ca(ClO(-II))2
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . ( +1 . (I) +1 . (-II)) = 0

Ca(II)(Cl(I)O(-II))2
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova chlor. Přídavné jméno bude tvořeno od slova vápník. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cl je I, přípona bude -nan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ca je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Ca(II)(Cl(I)O(-II))2chlornan vápenatý
Název podle pedagoga:chlornan vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".