ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CaH2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CaH2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Ca - vápník (II)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

CaH2(-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . (-I) = 0

Ca(II)H2(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AHy, event. AxHy. Na prvním místě není prvek ze III. - VI. skupiny, ale Ca - jedná se o hydrid: hydrid <jaký?>
Výsledek:zobraz odpověď
Ca(II)H2(-I)hydrid vápenatý
Název podle pedagoga:hydrid váenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".