ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CaCl(ClO)


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CaCl(ClO)

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Ca - vápník (II)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

CaCl(ClO(-II))
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (-I) +1 . ( +1 . (I) +1 . (-II)) = 0

Ca(II)Cl(-I)(Cl(I)O(-II))
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): vápník (Ca)

Výsledek:zobraz odpověď
Ca(II)Cl(-I)(Cl(I)O(-II))chlorid - 1 chlor ox id vápenatý
Název podle pedagoga:chlorid - chlornan vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".