ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CS32-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CS32-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +3 . (-II) = -2

C(IV)S3(-II)2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeXyn-, kde X <> O - anion, pravděpodobně ze substituované kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova uhlík. Substituce bude naznačena předponou pro síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo C je IV, přípona bude -ičitan

Určení předpony substituentu:zobraz odpověď

Substituent S je indikován předponou "thio". Počet 3 vyjádříme předponou "tri".

trithio-
Výsledek:zobraz odpověď
C(IV)S3(-II)2-anion trithiouhličitanový
Název podle pedagoga:anion trithiouhličitanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".