ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CO32-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CO32-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

CO3(-II)2-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +3 . (-II) = -2

C(IV)O3(-II)2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova uhlík.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo C je IV, přípona bude -ičitan

Výsledek:zobraz odpověď
C(IV)O3(-II)2-anion uhličitanový
Název podle pedagoga:anion uhličitanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".