ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > COCl2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: COCl2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

CO(-II)Cl2
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +1 . (-II) +2 . (-I) = 0

C(IV)O(-II)Cl2(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova chlor (Cl)
chlorid <jaký?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina CO se jako kation nazývá: karbonyl

Výsledek:zobraz odpověď
C(IV)O(-II)Cl2(-I)chlorid karbonylu
Název podle pedagoga:chlorid karbonylu

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".