ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Bi(OH)3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Bi(OH)3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Bi - bismut (V, III)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

Bi(OH(I))3
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Bi(O(-II)H(I))3
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +3 . ( +1 . (-II) +1 . (I)) = 0

Bi(III)(O(-II)H(I))3
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me(OH)nhydroxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Bi je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Bi(III)(O(-II)H(I))3hydroxid bismutitý
Název podle pedagoga:hydroxid bismutitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".