ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > BeF2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: BeF2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Be - beryllium (II)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . (-I) = 0

Be(II)F2(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova beryllium (Be)
fluorid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Be je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Be(II)F2(-I)fluorid beryllnatý
Název podle pedagoga:fluorid berylnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".