ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > BaS


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: BaS

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Ba - barium (II)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (-II) = 0

Ba(II)S(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Ba - jedná se o: sulfid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ba je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Ba(II)S(-II)sulfid barnatý
Název podle pedagoga:sulfid barnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".