ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > B2O3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: B2O3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • B - bor (III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

B2O3(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (III) +3 . (-II) = 0

B2(III)O3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale B - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo B je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
B2(III)O3(-II)oxid boritý
Název podle pedagoga:oxid boritý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".