ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > B(OCH3)3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: B(OCH3)3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • B - bor (III)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

B(OCH3(I))3
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

B(O(-II)CH3(I))3
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +3 . ( +1 . (-II) +1 . (IV) +3 . (I)) = 0

B(III)(O(-II)C(IV)H3(I))3

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".