ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > BF4-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: BF4-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • B - bor (III)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +4 . (-I) = -1

B(III)F4(-I)-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeXyn-, kde X <> O - anion, pravděpodobně ze substituované kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova bor. Substituce bude naznačena předponou pro fluor.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo B je III, přípona bude -itan

Určení předpony substituentu:zobraz odpověď

Substituent F je indikován předponou "fluoro". Počet 4 vyjádříme předponou "tetra".

tetrafluoro-
Výsledek:zobraz odpověď
B(III)F4(-I)-anion tetrafluoroboritanový
Název podle pedagoga:anion tetrafluoroboritanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".