ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > AuCl3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: AuCl3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Au - zlato (V, III, II, I)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +3 . (-I) = 0

Au(III)Cl3(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova zlato (Au)
chlorid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Au je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Au(III)Cl3(-I)chlorid zlatitý
Název podle pedagoga:chlorid zlatitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".