ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > As4O6


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: As4O6

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • As - arsen (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

As4O6(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+4 . (III) +6 . (-II) = 0

As4(III)O6(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale As - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo As je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
As4(III)O6(-II)oxid arsenitý
Název podle pedagoga:oxid arsenitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".