ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > As2S3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: As2S3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • As - arsen (V, III, -III)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (III) +3 . (-II) = 0

As2(III)S3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale As - jedná se o: sulfid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo As je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
As2(III)S3(-II)sulfid arsenitý
Název podle pedagoga:sulfid arsenitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".