ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > AsO43-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: AsO43-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-3 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • As - arsen (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

AsO4(-II)3-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (V) +4 . (-II) = -3

As(V)O4(-II)3-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova arsen.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo As je V, přípona bude -ičnan nebo -ečnan

Výsledek:zobraz odpověď
As(V)O4(-II)3-anion arseničnanový
Název podle pedagoga:anion arseničnanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".